Wat betekent reïntegratie voor u als werkgever?

U heeft er de afgelopen jaren een groot aantal verantwoordelijkheden op het gebied van arbo- en verzuimbeleid bij gekregen. Mede onder invloed van de regelgeving verschuift de aandacht van nazorg naar voorzorg. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u gericht te werken aan een snelle terugkeer van uw zieke werknemer en sinds 2004 geldt tevens twee jaar lang loondoorbetaling bij ziekte. En in de arbowet is vastgelegd dat werkgever en werknemer samen moeten werken aan gezonde arbeidsomstandigheden en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. U hoeft – onder voorwaarde dat u afspraken maakt met uw werknemers (OR, PVT of op brancheniveau vakbonden) – geen verplicht contract meer af te sluiten met een arbodienst, maar kunt zelf uw preventie- en verzuimbeleid vormgeven. Wat er in ieder geval geregeld moet zijn is: een up-to-date-RI&E, instellen van een preventiemedewerker (bij > 15 werknemers) en een overeenkomst met een onafhankelijk en geregistreerd bedrijfsarts. U kunt het heft in (eigen) hand nemen door kritisch af te wegen wat u zelf doet en welke dienstverlening u inkoopt. Zo houdt u grip op verzuimkosten en –risico’s.

Wat bieden reïntegratiebedrijven u?

 • fysieke interventies (o.a. werkplekanalyse/ -aanpassing, fysiotherapie, RSI- of rug-adviestrainingen)
 • psychisch-mentale begeleiding (bij burn-out of stress)
 • preventie- en verzuimbegeleiding (arbeidsdeskundige ondersteuning, casemanagement)
 • opleidingen
 • mediation of conflictbemiddeling
 • loopbaanadvies en -ontwikkeling
 • advies over verzuim- en preventiebeleid
 • (arbeids)mobiliteitsdiensten en outplacement
 • en nog veel meer…

Resultaten

Reïntegratiebedrijven worden meer en meer ingeschakeld door werkgevers, zo blijkt ook uit de benchmarkrapportage van het Borea Keurmerk over de periode 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004. In die periode zijn ruim 20.626 clienten aangemeld voor een traject tegenover 17.787 clienten in de periode daarvoor (een stijging van 16%). Van de in deze periode afgeronde contracten in opdracht van werkgevers en verzekeraars blijkt dat voor 83% sprake is van een succesvol traject: of werkhervatting bij de eigen werkgever, of herplaatsing bij een andere werkgever is gerealiseerd.

CAO/ afspraken op branche- of sectorniveau

Reïntegratie, alsook verzuim en preventie zijn onderwerpen die steeds vaker terug te vinden zijn in Collectieve ArbeidsOvereenkomsten en arboconvenanten. Sociale partners maken afspraken op brancheniveau om individuele bedrijven en werknemers te prikkelen en te ontlasten. De overheid stimuleert deze ontwikkeling actief. Dit past in het beleid om de verantwoordelijkheid voor reïntegratie bij werkgevers en werknemers te leggen. Dit vraagt om partnership met deskundige partijen. Vraag er naar bij uw belangenbehartiger en kaart het aan bij uw collega’s. Een gezamenlijke aanpak kan veel voordelen opleveren.

Verzekeraars

 • Verzekeraars spelen een steeds belangrijkere rol bij preventie, verzuim en reïntegratie. Zij bieden burgers – en dus ook werkgevers – verzekeringen voor hun zorg en hebben er belang bij dat werknemers gezond aan het werk zijn. Met bepaalde verzekeraars zijn dan ook afspraken te maken voor middelen om preventie en reïntegratie te bevorderen en verzuim te verminderen.
 • Daarnaast kunt u bij verzekeraars ook verzekeringen afsluiten die het financiële risico bij verzuim (gedeeltelijk) afdekken. In voorkomende gevallen koopt u daarbij ook een pakket voor verzuimbegeleiding en/of reïntegratie in. Let u daarbij op of dit aansluit bij de behoefte van uw organisatie.

Comments closed.