De kwaliteit van reïntegratie wordt vooralsnog gewaarborgd via zelfregulering. De overheid heeft tot op heden geen eisen geformuleerd ten aanzien van certificering. Mocht onverhoopt blijken dat een branche onvoldoende werk maakt van kwaliteitsbeleid, dan stelt de wet dat de overheid alsnog regulerend kan optreden. Tegen deze achtergrond is kwaliteitsbeleid een van de speerpunten van reintegratie.
reintergratie

Verwachtingen van opdrachtgevers en cliënten
Uit onderzoek blijkt dat zowel publieke als private opdrachtgevers de kwaliteit van reïntegratie primair afmeten aan het resultaat: wordt er succesvol geplaatst? Zij hechten beduidend minder waarde aan de manier waarop dit resultaat wordt behaald. Cliënten hechten wél veel belang aan procesaspecten; zij willen dat zij als cliënt centraal staan.

Zaken die hierbij een rol spelen zijn:

• de bejegening door medewerkers van het reïntegratiebedrijf;
• de manier waarop met privacygevoelige informatie wordt omgegaan;
• de mate waarin de cliënt zelf invloed kan uitoefenen op het traject;
• de vraag of er tevredenheidonderzoeken worden uitgevoerd.

contractVia een keurmerk wordt het kwaliteitsbeleid binnen de branche vormgegeven. Een keurmerk vergroot de transparantie; cliënten en opdrachtgevers weten dat een bedrijf dat het keurmerk heeft verworven voldoet aan een bepaalde kwaliteitsstandaard. Daarnaast stimuleert het keurmerk reïntegratiebedrijven om structureel aandacht te besteden aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

We zijn overgestapt op de verspreiding folders huis aan huis als marketinginstrument

Disclaimer: Borea de brancheorganisatie bestaat niet meer. Deze website gaat over reintegratie en de reintegratiebrache. De informatie op deze website is op geen enkele wijze verbonden aan de vroegere brancheorganisatie Borea. De informatie op deze website is anno 2012 mogelijk niet meer actueel.

Comments closed.